تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - قابل توجه دانشجویانی که با دکتر سیاه منصوری و دکتر بنی مصطفی درس سمینار داشته اند

دانشجویانی که در ترم گذشته با دکتر سیاه منصوری درس سمینار داشته اند ، گزارش خود را تا پایان خردادماه به آدرس زیر ارسال کنند:

meysam_phd_tums_89@yahoo.com

دانشجویانی که در ترم گذشته با دکتر بنی مصطفی درس سمینار داشته اند ،گزارش خود را تا پایان خردادماه به آدرس زیر ارسال کنند:

banimostafa.maryam@gmail.com

 
طبقه بندی: اخبار،

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات