تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - قابل توجه دانشجویانی که با دکتر بهادر مکی آبادی سمینار داشته اند

دانشجویانی که با دکتر بهادر مکی آبادی درس سمینار داشته اند و تاکنون نمره نگرفته اند تا تاریخ 18 شهریور مهلت دارند تا فایل خود را به آدرس زیر ایمیل نمایند . لازم به ذکر است بعد از این تاریخ برای درس مذکور غیبت لحاظ می شود.

b.makkiabadi@gmail.com  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات