تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - قابل توجه دانشجویانی که با دکتر حسن فشکی سمینار داشته اند

کلیه دانشجویانی که در ترم گذشته با دکتر حسن فشکی درس سمینار داشته اند می توانند فایل های خود را تا مورخ 20 مهر به آدرس زیر ایمیل نمایند .زمان ارائه حضوری متعاقبا اعلام می گردد. hfeshki@yahoo.com
طبقه بندی: اخبار،

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات