تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - قابل توجه دانشجویان ارشد کامپیوتر
تاریخ : چهارشنبه 8 مهر 1394 | 10:18 ق.ظ | نویسنده : ارشد كامپیوتر

دانشجویان ورودی 93و ما قبل  توجه داشته باشند که دروس ورودی جدید را اخذ ننمایند:

دروس رشته مهندسی نرم افزار: ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری (دکتر عباس کریمی)،پایگاه داده پیشرفته(دکتر شمس اله قنبری)

دروس رشته مهندسی شبکه:ارزیابی و کارایی سیستم های کامپیوتری (دکتر قنبری)، سیستم توزیع شده(دکتر کریمی)،معماری پیشرفته(دکتر کریمی)،ریاضیات پیشرفته در شبکه (دکتر صاحبی)

دروس رشته مدیریت:برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت توسعه نرم افزار (دکتر زاد جباری)
طبقه بندی: اخبار،

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات