تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - قابل توجه دانشجویانی که با دکتر اجلی درس سمینار داشته اند

دانشجویان ذیل که در ترم گذشته با دکتر اجلی درس سیمنار داشته اند  ، فایل سمینار خود را هرچه سریعتر به آدرس ذکر شده ارسال نمایند . بدیهی است با توجه به اتمام زمان ، حداکثر تا پنجشنبه مورخ 21 آبان ماه نمرات نهایی خواهد شد و برای دانشجویانی که فایل خود را ارسال نکنند ، غیبت ثبت می شود .

m_ajalli@sbu.ac.ir

داود امینی ، سیمین بهاروند ، پیمان درخشنده گلپایگانی ، محمدسعید شاهی ، عابس صفری ، مرتضی غلامحسینی ، شهروز گنجعلی ، حجت محمدیان فتحی ، رضا مسعودی آشتیانی ، رضا یعقوبی جاوید .
طبقه بندی: اخبار،

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات