تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - نتایج شورای تخصصی گروه كامپیوتر - 27 آبان ماه و 25 آذر ماه

جهت اطلاع از نتایج شورای تخصصی گروه كامپیوتر به لینك زیر مراجعه نمایید.


نتایج شورای تخصصی گروه

مراحل تصویب پایان نامه

1-    تصویب در شورای تخصصی گروه و اراسال به پژوهش

2-   تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه

تذكر:

* در صورت عدم تایید در شورای پژوهشی دانشگاه از طریق وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد.

*  در صورتی که دانشجویی پروپزال به گروه تحویل داده است ولی نام ایشان در لیست فوق وجود ندارد هرچه سریعتر به گروه مراجعه نمایند


طبقه بندی: نتایج كمیته تخصصی گروه كامپیوتر،

  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات