تبلیغات
Department Of Electrical Engineering Ashtian Islamic Azad University - نتایج كمیته تخصصی گروه كارشناسی ارشد مهندسی برق و كامپیوتر
برای اطلاع از نتایج كمیته تخصصی گروه كارشناسی ارشد مهندسی برق و كامپیوتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ردیف نام  نام خانوادگی رشته نتیجه شورای تخصصی گروه
1 شكوفه اعتدالی الكترونیك طراحی بیوسنسور  مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
2 حمید تیموری‌آشتیانی الكترونیك مورد تایید قرار گرفت .
3 شهروز بهمنی الكترونیك مورد تایید قرار گرفت .
4 رضا طالب‌زاده الكترونیك مورد تایید قرار گرفت .
5 محمدعلی بابایی الكترونیك مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
6 پرویز  فربد نیا الكترونیك  مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
7 صالح نوذری برق قدرت مورد تایید قرار گرفت .
8 فرخ شهبازی برق قدرت  در صورت اصلاحات مورد تایید است .
9 ابراهیم اسكندری راد برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
10 محمد هاشمی برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
11 سعید ولیدی برق قدرت مورد تایید قرار گرفت .
12 محمد ابراهیم  رمضانی برق قدرت  در صورت اصلاحات مورد تایید است .
13 علی  حاجی پور كاشی برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
14 ابوالفضل عسكری مهر برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
15 علی شاكری برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
16 دانیال عابدینی برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
17 حلیمه جباری برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
18 بهروز رحمتیان برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
19 علی اصغر  زنگانه برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
20 داود   زند برق قدرت مورد تایید قرار گرفت .
21 حمیدرضا  داوری برق قدرت مورد تایید قرار گرفت .
22 بابك توحیدی برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
23 عقیل داودی برق قدرت  در صورت اصلاحات مورد تایید است .
24 هدی سلیمانی فرد برق قدرت مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
25 عبد الخالق نوروزی برق قدرت مورد تایید قرار گرفت .
26 مریم قدمی معماری کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
27 آرمان حیدر زاده معماری کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
28 مهرناز لطفی معماری کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
29 علی فراهانی معماری کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
30 امید محبوبی معماری کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
31 صاﺌب برزگر معماری كامپیوتر مورد تایید قرار گرفت .
32 مهرداد شهسواری  نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
33 علی مردانی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
34 سید احسان معنوی نرم افزار درصورت اصلاحات مورد تایید است.
35 حمید قیاسی نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
36 سجاد سالمی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
37 زانیار شوکتی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
38 امید صفاری نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
39 زهرا منصور کیائی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
40 مریم محمدی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
41 سمیرا افصحی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
42 احمد بیات نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
43 محمد علی رجبی نرم افزار مورد تایید قرار گرفت .
44 محمد هادی طهماسبی نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
45 آتنا صفری دستجردی نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
46 مولود روزرخ نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
47 احسان وارسته  نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.
48 معصومه پور حسن  نرم افزار مشروط به داشتن نوآوری در پروپزال تایید است.


  • ایران کاشی
  • خنثی
  • ضایعات